Pages

Tehnološki proces izrade testni uzorak - crtež broj 014
Tehnološki proces izrade testni uzorak - crtež broj 014
Dejan Kesar
Završni rad „Tehnološki proces izrade testni uzorak - crtež broj 014“ je podijeljen u 6 poglavlja. U prvom poglavlju općenito govorimo o obradi sa odvajanjem čestica. U drugom poglavlju su pojašnjeni zahtjevi i specifičnosti koji se postavljaju kod projektiranja tehnologije izrade testnog uzorka, kod kojeg su glavni zahtjevi plan stezanja, operacijski list, plan rezanja i plan alata. U trećem poglavlju opisuju se karakteristike materijala od čega je izrađen izradak, te koja su...
Tehnološki proces izrade testnog uzorka - crtež br. 013.
Tehnološki proces izrade testnog uzorka - crtež br. 013.
Antonio Lauš
U ovom radu biti će opisane sve specifičnosti obrade materijala odvajanjem čestica. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela, te se zbog praktičnog dijela u kojem se obrađuje poliamid PA6 završni rad detaljnije razmatra, njegove specifičnosti i zahtjeva obrade. Opisane su tehničke karakteristike alata koji se koristi pri obradi vanjskog i unutarnjeg tokarenja te bušenja. Osim glavnih karakteristika materijala opisan je kompletan tehnički plan popraćen slikama i...
Unaprjeđenje sustava eko-škola u Republici Hrvatskoj
Unaprjeđenje sustava eko-škola u Republici Hrvatskoj
Matea Štefanac
Ekološkim problemima današnjice ne pridaje se dovoljan značaj. Ekološki odgoj i obrazovanje danas provodi se na višoj razini pod utjecajem Eko-škola. Cilj je provedba programa odgoja i obrazovanja za okoliš u svakom segmentu sustava, a zadaća programa je odgojiti i obrazovati učenike te potaknuti djelovanje za promjene po pitanju okoliša, upravljanja okolišem i njegove zaštite. Eko-škole provode niz aktivnosti koje potiču učenike na razmišljanje i da budu kreativni....
Utjecaj hidroelektrana na okoliš
Utjecaj hidroelektrana na okoliš
Bernard Markovinović
Energija je bila i bit će pokretač kretanja tvari i svih funkcija i aktivnosti živih bića na Zemlji. Hidroenergija je najznačajniji obnovljivi izvor energije, koji je ekonomski konkurencija proizvodnji električne energije iz fosilnih goriva i nuklearnih postrojenja. Hidroelektrane su postrojenja koja energiju vode pretvaraju u kinetičku energiju, zatim u mehaničku energiju te potom u električnu energiju pomoću generatora. Hidroelektrane u širem smislu su sve građevine i...
Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja u presudama europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske
Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja u presudama europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske
Nedeljka Daić
Zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, izražena je u brojnim međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava nakon Drugog svjetskog rata, dobila je posebnu važnost u judikaturi Europskog suda za ljudska prava u odnosu na članak 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.1 Unatoč apsolutnom i nederogabilnom karakteru članka 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jedan je od najčešćih povrijeđenih...
Zavarljivost čelika za kotlogradnju
Zavarljivost čelika za kotlogradnju
Matej Luketić
Kotlogradnja je jedan vrlo delikatan proces kod kojeg se primjenjuju razna znanja iz područja znanosti o materijalima, termodinamike, matematike, fizike i drugih. Kako bi kotlovski pogon radio sigurno i neometano potrebno je poznavati kako samo postrojenje funkcionira, a kako bi se kotlovsko postrojenje moglo sagraditi sigurno potrebno je poznavati svojstva materijala koji se koriste što je opisano u uvodu. U nastavku rada detaljno je objašnjen pojam i svojstvo zavarljivosti čelika koji...

Pages