Izrada spojnice prema crtežu  br. 009 na 3D printeru
Izrada spojnice prema crtežu br. 009 na 3D printeru
Ivona Budimir
Zadatak ovog diplomskog rada je „Izrada spojnice prema crtežu br. 009 na 3D printeru“. Ukratko će biti opisani postupci tehnologije brze izrade proizvoda koji svojim prednostima doprinose kraćem vremenu izrade i smanjenju troškova proizvodnje. Zahvaljujući navedenome, imaju sve veću primjenu na tržištu. Detaljnije će biti opisan postupak 3D printanja. Navedene će biti karakteristike i princip rada te prikazani dijelovi na 3D printeru korištenom za izradu praktičnog dijela...
Model energetski neovisne kuće s automatiziranim prozorom
Model energetski neovisne kuće s automatiziranim prozorom
Andre Tibljaš
U ovom radu se obrađuje energija Sunca kao obnovljiv izvor te način njene primjene u kućanstvu za opskrbu trošila. Nadalje, analizira se utjecaj ostakljenih površina na energetsku bilancu objekta kao i vrste prikladnih stakala. Obzirom da je cilj prikazati model energetski neovisne kuće, naveden je način izvedbe automatiziranog prozora uklopljenog u koncept energetski neovisne kuće koji omogućava povećanje daljnje učinkovitosti objekta. Na kraju diplomskog rada priložen je...
Primjena gorivnih članaka u maloj  obalnoj plovidbi
Primjena gorivnih članaka u maloj obalnoj plovidbi
Ivan Čorak
U radu su obrađeni najčešće korišteni obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i njihovo djelovanje na okoliš, te princip rada gorivnog članka i korištenje energije vodika kao značajnog potencijalnog izvora energije u bližoj budućnosti, uz navedene njegove karakteristike te način skladištenja i transporta. Razmatra se primjena tehnologije gorivnih članaka na brodskoj liniji Rijeka - Krk, te se dobiveni rezultati uspoređuju s norveškim modelom na liniji Bergen - Ålesund. ...
Tehnologija izrade vratila prema crtežu broj 008
Tehnologija izrade vratila prema crtežu broj 008
Matija Marković
Diplomski rad „Tehnologija izrade vratila prema crtežu 008“ podijeljen je u šest osnovnih poglavlja. U prvom poglavlju prikazani su postupci obrade materijala s odvajanjem čestica te struktura obradnog procesa. U drugom poglavlju prikazani su specifični zahtjevi kod projektiranja tehnologije izrade vratila, a u trećem poglavlju karakteristike materijala za izradu vratila. Četvrto poglavlje prikazuje tehnologiju izrade vratila prema zadanom crtežu gdje su opisani svi postupci...