Paginacija

Aluminotermijsko zavarivanje
Aluminotermijsko zavarivanje
Mateo Grgurić
U radu je opisan aluminotermijski postupak zavarivanja tračnica. U uvodnom dijelu opisan je povijesni razvoj postupaka zavarivanja, opisuje se pojam i podjela zavarivanja. U poglavljima koja slijede se obrađuje pojam tračnica. Ukratko je opisan tip tračnica koji se koristio tijekom godina, a zatim i njihova podjela. Razrađena su svojstva čelika koji se koristi za izradu tračnica. Napisan je i kratki pregled postupaka zavarivanja tračnica u kojem su detaljnije opisani parametri...
Analiza utjecaja na okoliš proizvodnje energije u nuklearnim elektranama
Analiza utjecaja na okoliš proizvodnje energije u nuklearnim elektranama
Filip Cindrić
Nuklearna energija još od ranih dana dijeli struku i javnost. Nuklearne elektrane koje koriste nuklearno gorivo za svoj rad u stanju su generirati velike količine energije uz relativno mali utjecaj na okoliš. Nuklearna energija je energija čestica koja je pohranjena u jezgri atoma. Ta energija se može iskoristiti za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama. Ciklus nuklearnog goriva sastoji se od naprednih koraka koji pripremaju uran za uporabu u nuklearnim reaktorima....
Automatska regulacija visine gorionika u postupku rezanja plazmom
Automatska regulacija visine gorionika u postupku rezanja plazmom
Luka Božičević
U diplomskom radu prikazana je tehnologija plazma rezanja te postupak kreiranja plazma reza na odabranom materijalu uz postavljanje sustava za automatsku regulaciju visine gorionika. Rad sadrži pet temeljnih poglavlja koja sadrže sve bitne stavke o procesu automatske regulacije visine gorionika u postupku plazma rezanja. U prvom poglavlju prikazano je kreiranje plazmenog luka kao i proces plazma rezanja uz navedene osnovne značajke koje utječu na proces. U drugom poglavlju su navedeni...
CCTV INSPEKCIJA SUSTAVA ODVODNJE
CCTV INSPEKCIJA SUSTAVA ODVODNJE
Tajana Pavić
Jedna od mnogobrojnih posljedica urbanizacije su otpadne vode. Kako su one značajan problem za okoliš i ljude potrebno je osigurati njihovo adekvatno skupljanje, odvođenje i pročišćavanja pomoću uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom kanalizacijske mreže treba postići sigurno i adekvatno odvođenje otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje. Istu tu infrastrukturu potrebno je nadzirati i održavati. Nadzor se vrši pomoću CCTV inspekcije koja primjenjuje...
Doprinos eko projekta Plava vreća
Doprinos eko projekta Plava vreća
Matea Štefanac
Problemi današnjeg odlaganja otpada i ponašanja u sklopu očuvanja čistoća plaža nisu na visokoj razini osviještenosti ljudi što u krajnosti dovodi do visokog udjela onečišćenja odnosno velike količine naplavina koje izbaci more. Problem količine morskog otpada nažalost dolazi do izražaja onda kada otpad naruši estetski izgled plaža i time dovodi u pitanje izbor građana i turista posjetitelja određene plaže. Kroz ovaj diplomski rad analiziran je doprinos projekta „Plava...
Elektrificirana vozila
Elektrificirana vozila
Danijel Biljman
Elektrificirana vozila će u budućnosti zamijeniti klasična konvencionalna vozila, te će biti dostupnija uz različit izbor i prihvatljiviju cijenom. Većina vodećih automobilskih korporacija ulaže značajna sredstva u razvoj elektrificiranih vozila koja svojim radom ne onečišćuju okoliš te imaju veliku energetsku učinkovitost. U ovom završnom radu pažnja je usmjerena na klasifikaciju elektrificiranih vozila, princip rada, sadašnju situaciju elektrifikacije voznog parka u...
Elektronički nadzor osoba u kaznenom i prekršajnom postupku
Elektronički nadzor osoba u kaznenom i prekršajnom postupku
Vilko Kelemenić
Elektronički nadzor u kaznenom i prekršajnom postupku relativno je novi pojam kod nas i još nije uveden u naše zakonodavstvo iako se u mnogim državama svijeta, posebno u Americi koristi još od ranih osamdesetih godina,te se kroz godine,kao što je u ovom radu prikazano,postepeno širio i zajedno sa razvojem tehnologije unapređivao i u današnje vrijeme predstavlja,kao što su mnoga istraživanja pokazala, jednu od najboljih alternativnih sankcija kazni zatvora,kako sa stanovišta...
Gorivni članci
Gorivni članci
Antonio Olajoš
U ovome završnome radu se obrađuje tema gorivnih članaka. U uvodnome dijelu ukratko je opisan osnovni način rada gorivnih članaka te opasnosti pri korištenju vodika. U drugom poglavlju predstavljen je napredak gorivnih članaka kroz povijest, od slučajnog otkrića do danas. U trećem poglavlju su pobliže opisane pojedine vrste gorivnih članaka, načini rada, prednosti i mane te ovisno o njima i moguća primjena za svaku vrstu. Četvrto poglavlje govori o načinima proizvodnje...
IZBJEGAVANJE CARINSKOG NADZORA – KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ?
IZBJEGAVANJE CARINSKOG NADZORA – KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ?
Inga Maleš
Radnjom izbjegavanja carinskog nadzora mogu se počiniti kažnjive radnje koje su propisane kao kazneno djelo i carinski prekršaj. Carinska služba nadležna je za provođenje mjera carinskog nadzora prema ovlastima iz posebnog propisa te otkriva i istražuje protupravne radnje počinjene protivno kaznenom i prekršajnom zakonodavstvu. Ovlasti carinskih službenika, primijenjene u okviru prekršajnog postupka, iako se poduzimaju po kriminalističko taktičkim načelima, nisu ovlasti...
Ilegalne migracije kroz prizmu kažnjivih radnji
Ilegalne migracije kroz prizmu kažnjivih radnji
Mihaela Rastovac
Migracije su sastavni dio procesa globalizacije te predstavljaju izazov suvremenog načina života. Masovne migracije prema državama članicama Europske unije obilježile su 2015. godinu te je migracijski val kao posljedica višegodišnjih tranzicijskih procesa na Bliskom Istoku i u Sjevernoj Africi u okviru tzv. Arapskog proljeća, zahvatio i Republiku Hrvatsku koja se našla na tzv. Balkanskoj migrantskoj ruti. Migracije stanovništva, a osobito migracijska kriza, dovode do porasta...
Izrada spojnice prema crtežu  br. 009 na 3D printeru
Izrada spojnice prema crtežu br. 009 na 3D printeru
Ivona Budimir
Zadatak ovog diplomskog rada je „Izrada spojnice prema crtežu br. 009 na 3D printeru“. Ukratko će biti opisani postupci tehnologije brze izrade proizvoda koji svojim prednostima doprinose kraćem vremenu izrade i smanjenju troškova proizvodnje. Zahvaljujući navedenome, imaju sve veću primjenu na tržištu. Detaljnije će biti opisan postupak 3D printanja. Navedene će biti karakteristike i princip rada te prikazani dijelovi na 3D printeru korištenom za izradu praktičnog dijela...
Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma
Izvidi i financijske istrage kao instrumenti u borbi protiv kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma
Ivan Dešić
Tema ovog rada su izvidi i financijske istrage kao instrumenti kaznenog i pretkaznenog postupka, u slučajevima postojanja osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma. Cilj financijske istrage je prikupljanje dokaza koji ukazuju na opseg, iznos i stvarnu vrijednost imovine stečene kaznenim djelom. Ovaj rad obuhvatit će ulogu državnog odvjetnika, policije i financijsko-obavještajnih jedinica u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, kao i...

Paginacija