Pages

Model energetski neovisne kuće s automatiziranim prozorom
Model energetski neovisne kuće s automatiziranim prozorom
Andre Tibljaš
U ovom radu se obrađuje energija Sunca kao obnovljiv izvor te način njene primjene u kućanstvu za opskrbu trošila. Nadalje, analizira se utjecaj ostakljenih površina na energetsku bilancu objekta kao i vrste prikladnih stakala. Obzirom da je cilj prikazati model energetski neovisne kuće, naveden je način izvedbe automatiziranog prozora uklopljenog u koncept energetski neovisne kuće koji omogućava povećanje daljnje učinkovitosti objekta. Na kraju diplomskog rada priložen je...
Pasivne poslovne zgrade
Pasivne poslovne zgrade
Matea Glavaš
U ovom radu prikazane su karakteristike pasivne poslovne zgrade tj. što zgrada mora imati da bi bila pasivnom. Također su opisani neki od glavnih utjecaja na potrošnju energije u pasivnoj poslovnoj zgradi (orijentacija, oblik, toplinska izolacija, prozori i vrata, ventilacijski sustavi, rasvjeta i dr.). Analiziraju se iskustva gradnje takvih zgrada kod nas i u svijetu iako je vidljiva mala primjena takve gradnje u Hrvatskoj. Nadalje, prikazane su razlike u cijeni gradnje pasivne poslovne...
Počinjenje kaznenih djela zatvorenika prilikom izdržavanja kazne zatvora i postupak službenika pravosudne policije
Počinjenje kaznenih djela zatvorenika prilikom izdržavanja kazne zatvora i postupak službenika pravosudne policije
Zvonko Jurčec
Kaznena djela počinjenja od strane zatvorenika prilikom boravka u kaznenim tijelima Republike Hrvatske nisu izuzetak od ostalih država. Ovlasti određuju postupanje službenika pravosudne policije, a koje mora biti temeljeno na odredbama zakona i podzakonskih akata. Konciznost zakona i podzakonskih akata dovodi do pravnog slijeda i jasnoće u postupanju službenika pravosudne policije. Osjetljivost vođenja kaznenog postupka za kaznena djela počinjenja od strane zatvorenika prilikom...
Primjena gorivnih članaka u maloj  obalnoj plovidbi
Primjena gorivnih članaka u maloj obalnoj plovidbi
Ivan Čorak
U radu su obrađeni najčešće korišteni obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i njihovo djelovanje na okoliš, te princip rada gorivnog članka i korištenje energije vodika kao značajnog potencijalnog izvora energije u bližoj budućnosti, uz navedene njegove karakteristike te način skladištenja i transporta. Razmatra se primjena tehnologije gorivnih članaka na brodskoj liniji Rijeka - Krk, te se dobiveni rezultati uspoređuju s norveškim modelom na liniji Bergen - Ålesund. ...
Profilioranje počinitelja teških kaznenih djela i organizacija sigurnosnog aspekta kod visoko rizičnih zatvorenika tijekom izdržavanja dugotrajne kazne zatvora
Profilioranje počinitelja teških kaznenih djela i organizacija sigurnosnog aspekta kod visoko rizičnih zatvorenika tijekom izdržavanja dugotrajne kazne zatvora
Franjo Pršlja
Poduzimanje sigurnosnih i drugih mjera prema zatvorenicima u zatvorskom sustavu i organizacija njihova svakodnevnog života, osobito onih osuđenih na kazne dugotrajnog zatvora, predstavlja svakodnevni izazov zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj. Stoga izrada kriminalističkog profila zatvorenika može biti od iznimne važnosti prilikom njegovog prijama u zatvorski sustav i u procesu organiziranja njegovog svakodnevnog života u zatvoru. Primjena suvremenih metoda prilikom profiliranja...
Razmjena informacija i podataka kao preduvjet efikasnog  provođenja postupaka potraga u okvirima međunarodne policijske suradnje
Razmjena informacija i podataka kao preduvjet efikasnog provođenja postupaka potraga u okvirima međunarodne policijske suradnje
Ivana Marag
Najefikasnija razmjena informacija i podataka vezanih za provođenje mjera traganja provodi se putem međunarodne policijske suradnje. Međunarodna policijska suradnja provodi se razmjenom informacija i podataka putem organizacija međunarodne policijske suradnje između nadležnih policijskih tijela dviju, ili češće više, država kojom prilikom policijska tijela postupaju po zamolbama druge države temeljem nacionalnih, ali i međunarodnih pravnih propisa. Ovisno o pravnom okviru...
Sustav gospodarenja morskim otpadom
Sustav gospodarenja morskim otpadom
Simon Tomišić
Otpad predstavlja sve veći problem u današnjem potrošačkom društvu, nalazi ga se u više oblika, bilo da se gomila, odbacuje u more, podzemne vode, ili pri paljenju širi atmosferom. Kad se otpad odlaže u more ono postaje morski otpad, koji predstavlja ozbiljan problem za morsko dno, površinu mora, plaže i životinjski svijet Jadranskog mora. Često je to posljedica lošeg upravljanja otpadom. U ovom radu se obrađuje sastav morskog otpada, prisutna količina u Jadranskom moru,...
Tehnologija izrade vratila prema crtežu broj 008
Tehnologija izrade vratila prema crtežu broj 008
Matija Marković
Diplomski rad „Tehnologija izrade vratila prema crtežu 008“ podijeljen je u šest osnovnih poglavlja. U prvom poglavlju prikazani su postupci obrade materijala s odvajanjem čestica te struktura obradnog procesa. U drugom poglavlju prikazani su specifični zahtjevi kod projektiranja tehnologije izrade vratila, a u trećem poglavlju karakteristike materijala za izradu vratila. Četvrto poglavlje prikazuje tehnologiju izrade vratila prema zadanom crtežu gdje su opisani svi postupci...
Unaprjeđenje sustava eko-škola u Republici Hrvatskoj
Unaprjeđenje sustava eko-škola u Republici Hrvatskoj
Matea Štefanac
Ekološkim problemima današnjice ne pridaje se dovoljan značaj. Ekološki odgoj i obrazovanje danas provodi se na višoj razini pod utjecajem Eko-škola. Cilj je provedba programa odgoja i obrazovanja za okoliš u svakom segmentu sustava, a zadaća programa je odgojiti i obrazovati učenike te potaknuti djelovanje za promjene po pitanju okoliša, upravljanja okolišem i njegove zaštite. Eko-škole provode niz aktivnosti koje potiču učenike na razmišljanje i da budu kreativni....

Pages